19 noiembrie 2012

îndrăgostiţii


Eu am luat poziţia de drepţi,
ochii ei albaştri şi limpezi
se temeau până să şi clipească.

Oamenii strânşi în faţa magazinului au plecat,
brutăriile nu mai aveau fârmitură de pâine.
Îndrăgostiţi sărutându-se au mai văzut la viaţa lor
dar asta nu le va ţine de foame.
Curios,
era ca şi cum o parte a lumii
s-ar fi prăbuşit în prăpastie.
Noi ne sărutam în continuare, chemând la dragoste,
ne sărutam setoşi fiind
unul de altul.

Din când în când,
din adâncul incandescent al pământului
venea un miros de cânepă,
omul din oglindă
începea să lăcrimeze.

De sub zăpezi
răsărea primăvara.


Niciun comentariu: